امروز جمعه ، ۷ آذر ۱۳۹۹
واحد فروش : ۵-۸۸۸۷۷۶۰۳-۰۲۱ foolad@fsjam.com

آنالیز محصولات

 Cu

%

 Ni

%

 Cr

%

 S

%

 P

%

 Mn

%

 Si

%

 C

%

 Norme Standard

استاندارد

 max 0.30   max 0.30   max 0.30   max 0.050   max 0.040  0.40-0.65  0.15-0.30 0.14-0.22  st3sp
 max 0.30   max 0.30   max 0.30   max 0.050   max 0.040  0.50-0.80  0.15-0.30 0.28-0.37  st5sp

 

 

 

 

 

 

واحد فروش
تلفن : ۵-۸۸۸۷۷۶۰۳-۰۲۱
فاکس : ۸۸۷۷۲۶۰۰-۰۲۱
ایمیل : foolad@fsjam.com
آدرس : تهران ، خیابان ولیعصر، میدان ونک ، خیابان نیلو ،کوچه منش ، پلاک ۹ ، طبقه دوم